Psykolog og Bushcraft

Psykolog og Bushcraft er et tilbud til mænd om at komme i skoven i et døgns tid, og der lære noget om den og om sig selv.
Væk fra hverdagens forstyrrelser, såsom kvinder, børn, og mobiler. (Al respekt for dem i øvrigt).

Der vil undervejs være mulighed for at snakke med mig som psykolog eller med de andre deltagende mens vi vandrer, sidder ved bålet eller mens praktiske ting ordnes. Vi vil facilitere mulighederne for at finde ro eller snakke to og to. Der vil også være tilbud om fælles runder, så gruppedeltagerne får mulighed for at hjælpe hinanden på vej i forhold til personlige temaer.

Udover samtalemulighederne vil du blive bedre rustet til at få glæde af skoven på egen hånd en anden gang. Denne del tage skovmand og lærer Nikolaj Due sig af. Du vil blive gjort opmærksom på skovens glæder, finde spiselige planter, sætte lejr op når vi når frem, tænde bål, sætte shelter op til overnatning, og lave bålmad.

Mobilen slukkes i skovbrynet.
Alle har selvfølgelig tavshedspligt, og tager ansvar for sig selv.

Arrangementerne forgår i sommerhalvåret.
Videre information via mail til eriktraun@gmail.com
Pris: 3000 kr, eller efter aftale.

Der vil bliver udsendt en pakkeliste ifht udstyr.

Vi har en facebookside: Psykolog & Bushcraft. Tjek den ud hvis det er: Psykolog og Bushcraft på Facebook